Píší o nás

9. 8. 2007, Týdeník Homér: Lidé podepisovali petici a pouštěli svíčky

Ve vydání týdeníku Homér z 9. 8. 2007 se na titulní straně objevil článek s názvem "Lidé podepisovali petici a pouštěli svíčky", v němž se píše o průběhu vzpomínkové akce za oběti atomového útoku na Hirošimu.

4. 8. 2007, Mostecký deník: V Mostě bude pieta za Hirošimu

Na druhé straně Mosteckého deníku vyšla v rubrice "Krátce" zprávička o pořádání vzpomínkové akce za oběti atomového útoku na Hirošimu s titulkem "V Mostě bude pieta za Hirošimu".

27. 7. 2007, Mostecký deník: Mostečané podepisovali petici Ne základnám

Fotografie našeho petičního stolku s krátkým popiskem se objevila 27. 7. 2007 v Mosteckém deníku pod nadpisem "Mostečané podepisovali petici Ne základnám" .

20. 7. 2007, Mostecký deník: V Mostě posilují odpůrci radaru

V Mosteckém deníku vyšla dne 20. 7. 2007 na titulní straně reportáž o první schůzce mostecké skupiny iniciativy Ne základnám pod názvem "V Mostě posilují odpůrci radaru".

Mírně odlišný článek si můžete přečíst i v elektronické podobě na stránkách www.mostecky.denik.czPřípoj se

Nebojte se zapojit do Iniciativy Ne základnám Most. Nemusíte dělat nic složitého a nikdo na vás nebude tlačit. Každý dělá jen co může, co zvládá a na co se cítí. Nebude-li se vám u nás líbit, můžete z Neza demokraticky vystoupit a nikdo vás za to nebude stíhat. Pokud máte zájem se přidat, můžete použít mail Jenda.Riha@centrum.cz a nebo i mé ICQ: 489245455

O nás

Jsme regionální skupina celostátní občanské iniciativy Ne základnám, která nenásilnou cestou bojuje proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky a usiluje o vyhlášení referenda o této otázce.
>více...

Proč odmítáme základnu?

Naše přesvědčení:

Nesouhlasíme s vojenskou a zahraniční politikou Spojených států založenou na preventivní válce a nerespektování odlišných kultur a názorů. Souhlasem s vybudováním vojenské základny USA na našem území bychom tuto politiku bezvýhradně podpořili bez jakékoli možnosti ji dále ovlivňovat.


>více...
Bezpečnost:
V probíhající "Válce proti terorismu" bychom se vyjádřením souhlasu s přítomností armády Spojených států na našem území stali jednou z bojujících stran a tím i terčem nepřátelských útoků zaměřených proti civilnímu obyvatelstvu.
Jakékoli rozšiřování vojenských zařízení ve světě ze strany jedné velmoci by vyvolalo logickou reakci ze strany ostatních velmocí, což by vedlo k novému kolu závodů ve zbrojení a tím ke zvýšení rizika válečného konfliktu ve světě.
>více...
Zdravotní a ekologické důvody:
Výstavbou radarové základny a bezpečnostního pásma v jejím okolí by byla nenávratně poškozena krajina Brd. Zdravotní rizika spojená s vyzářováním takto velké intenzity pro obyvatele pouhé dva kilometry vzdálených vesnic nebyla dosud prozkoumána.
>více...