O iniciativě

Ne základnám je celostátní občanská iniciativa jejímž cílem je nenásilnou formou bojovat proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky. Iniciativa je volným sdružením osob a hnutí názorově se shodujících v otázce umístění vojenské základny Spojených států na našem území, je nadstranická a neklade si za cíl vytvářet vlastní jednotnou politiku v oblastech nesouvisejících s otázkou základny.

Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006. V současné době se jí účastní pět desítek organizací a působí v rámci ní více než deset regionálních skupin, jejichž počet se neustále zvyšuje. Iniciativa průběžně publikuje informace týkající se tématu radarové základny na webových stránkách www.nezakladnam.cz.

Mostecká skupina

Mostecká skupina iniciativy Ne základnám je jednou z více než desíti jejích regionálních skupin. Vznikla v červenci 2007 s cílem rozdmýchat na mostecku veřejnou diskuzi o otázce základen.

Místo a čas konání pravidelných schůzek naleznete zde.Přípoj se

Nebojte se zapojit do Iniciativy Ne základnám Most. Nemusíte dělat nic složitého a nikdo na vás nebude tlačit. Každý dělá jen co může, co zvládá a na co se cítí. Nebude-li se vám u nás líbit, můžete z Neza demokraticky vystoupit a nikdo vás za to nebude stíhat. Pokud máte zájem se přidat, můžete použít mail Jenda.Riha@centrum.cz a nebo i mé ICQ: 489245455

O nás

Jsme regionální skupina celostátní občanské iniciativy Ne základnám, která nenásilnou cestou bojuje proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky a usiluje o vyhlášení referenda o této otázce.
>více...

Proč odmítáme základnu?

Naše přesvědčení:

Nesouhlasíme s vojenskou a zahraniční politikou Spojených států založenou na preventivní válce a nerespektování odlišných kultur a názorů. Souhlasem s vybudováním vojenské základny USA na našem území bychom tuto politiku bezvýhradně podpořili bez jakékoli možnosti ji dále ovlivňovat.


>více...
Bezpečnost:
V probíhající "Válce proti terorismu" bychom se vyjádřením souhlasu s přítomností armády Spojených států na našem území stali jednou z bojujících stran a tím i terčem nepřátelských útoků zaměřených proti civilnímu obyvatelstvu.
Jakékoli rozšiřování vojenských zařízení ve světě ze strany jedné velmoci by vyvolalo logickou reakci ze strany ostatních velmocí, což by vedlo k novému kolu závodů ve zbrojení a tím ke zvýšení rizika válečného konfliktu ve světě.
>více...
Zdravotní a ekologické důvody:
Výstavbou radarové základny a bezpečnostního pásma v jejím okolí by byla nenávratně poškozena krajina Brd. Zdravotní rizika spojená s vyzářováním takto velké intenzity pro obyvatele pouhé dva kilometry vzdálených vesnic nebyla dosud prozkoumána.
>více...