Mluvme s politiky o radaru!

Nesouhlasíte s tím, aby stál v Brdech americký radar? Štve vás, že přestože více než 60% lidí v Česku má na to stejný názor, nikdo je nebere v potaz? Vadí vám, že nemáte vůbec žádnou možnost, jak to ovlivnit? Pak řekněte poslancům a senátorům, ať vám tu možnost dají!

Co můžu dělat? Jít si popovídat se svým poslancem.

Poslanci a senátoři jsou zástupci občanů a jako takoví mají povinnost věnovat jim jistou část svého času. Na těchto stránkách si vyhledejte poslance či senátory, kteří byli zvoleni za váš kraj resp. obvod. Informujte se, kdy bude politik přítomen ve své regionální kanceláři poblíž místa vašeho bydliště. V dohodnutou dobu se k němu dostavte a ptejte se ho na jeho názor na radarovou základnu a referendum o ní. Některé vhodné argumenty, které můžete použít, naleznete níže.

Nemám čas nebo z jiného důvodu nejsem schopen zajít si za poslancem osobně. Co pak? Psát dopisy.

Napište svým zástupcům v parlamentu dopis. Psát můžete poslancům ze svého regionu, či senátorovi za váš volební obvod, poslancům strany, pro níž jste hlasovali v posledních volbách, nebo těm politikům, jejichž názor považujete za nedostatečně veřejně deklarovaný.

Dopisy adresované poslancům zasílejte na adresu:
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana


Senátorům pište na adresu:
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 4
118 01 Praha 1

Aby bylo zajištěno, že politik vezme váš dopis na vědomí, měl by splňovat několik základních pravidel: Dopis by měl být papírový, nikoli elektronický, ručně podepsaný a každého poslance či senátora by měl oslovovat jeho jménem. To vše proto, aby nevyvolával dojem, že je součástí nějaké hromadné „spamové“ akce. Ze stejného důvodu pište vždy vlastními slovy, nekopírujte cizí dopisy. Poslanci i senátoři jsou většinou poměrně časově vytížení lidé, délka dopisu by proto neměla o mnoho přesáhnout jednu stranu formátu A4. Vulgarity, urážky či osobní útoky jen odsoudí váš dopis k rychlé cestě do odpadkového koše. Na konci dopisu by měla být uvedena žádost o odpověď a vaše plná adresa.

Nemám čas ani na to, abych napsal dopis. Můžu dělat ještě něco jiného? Jistě spoustu věcí, ale…

Pokud si nyní říkáte, že obě předchozí možnosti jsou pro vás příliš pracné, že na ně nemáte čas nebo energii, pak se zamyslete nad následujícím. Jak můžete spílat politikům, že neberou ohledy na váš názor, když nejste ochotni věnovat trochu času tomu, abyste jim ho řekli?

Co požadovat, na co se ptát, jak argumentovat?

Chtějte vždy, aby vám poslanec či senátor odpověděl zcela jasně a nevyhýbavě na dvě otázky: Jaký je jeho osobní názor na přítomnost americké radarové základny na českém území a zda považuje za vhodné, aby se o této otázce rozhodovalo v referendu.

Požádejte ho, aby se zasadil o konání referenda v otázce radaru.

Argumentů, které můžete použít je mnoho. Zde je jen několik málo příkladů, kdyby vás vůbec nic nenapadalo (čemuž nevěříme): Jednání o základně mezi českou a americkou vládou probíhají již od roku 2000. Žádná ze současných parlamentních stran nepřednesla v roce 2006 otázku radaru jako předvolební téma a vůbec se k ní před volbami nevyjádřila. Lidé tak neměli možnost zahrnout svůj názor na radar do rozhodování, jakou stranu zvolit. Proto současní poslanci nemají mandát, aby o otázce radaru rozhodovali a mělo by být vyhlášeno referendum.

Navíc některé strany (např. Zelení) měly podporu referend přímo ve svém volebním programu.

Podle průzkumů veřejného mínění je stabilně přibližně 60% lidí proti umístění základny v Česku, parlament se tak staví proti vůli lidu.

Mnoho dalších argumentů naleznete na těchto stránkách.Přípoj se

Nebojte se zapojit do Iniciativy Ne základnám Most. Nemusíte dělat nic složitého a nikdo na vás nebude tlačit. Každý dělá jen co může, co zvládá a na co se cítí. Nebude-li se vám u nás líbit, můžete z Neza demokraticky vystoupit a nikdo vás za to nebude stíhat. Pokud máte zájem se přidat, můžete použít mail Jenda.Riha@centrum.cz a nebo i mé ICQ: 489245455

O nás

Jsme regionální skupina celostátní občanské iniciativy Ne základnám, která nenásilnou cestou bojuje proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky a usiluje o vyhlášení referenda o této otázce.
>více...

Proč odmítáme základnu?

Naše přesvědčení:

Nesouhlasíme s vojenskou a zahraniční politikou Spojených států založenou na preventivní válce a nerespektování odlišných kultur a názorů. Souhlasem s vybudováním vojenské základny USA na našem území bychom tuto politiku bezvýhradně podpořili bez jakékoli možnosti ji dále ovlivňovat.


>více...
Bezpečnost:
V probíhající "Válce proti terorismu" bychom se vyjádřením souhlasu s přítomností armády Spojených států na našem území stali jednou z bojujících stran a tím i terčem nepřátelských útoků zaměřených proti civilnímu obyvatelstvu.
Jakékoli rozšiřování vojenských zařízení ve světě ze strany jedné velmoci by vyvolalo logickou reakci ze strany ostatních velmocí, což by vedlo k novému kolu závodů ve zbrojení a tím ke zvýšení rizika válečného konfliktu ve světě.
>více...
Zdravotní a ekologické důvody:
Výstavbou radarové základny a bezpečnostního pásma v jejím okolí by byla nenávratně poškozena krajina Brd. Zdravotní rizika spojená s vyzářováním takto velké intenzity pro obyvatele pouhé dva kilometry vzdálených vesnic nebyla dosud prozkoumána.
>více...