Jak se zapojit?

Chcete se zapojit do práce mostecké skupiny? Pak přijďte na jednu z našich schůzek. Jejich místo ani čas nejsou pevně stanoveny, chcete-li přijít, kontaktujte nás. Každý, kdo by se chtěl zapojit do práce iniciativy či se o ní jen něco dozvědět, je zván.

Co mohu dělat?

  • Sbírat podpisy pod petici nebo domluvit nějaké veřejně přístupné místo (restauraci, obchod, ...) na kterém by si mohli lidé petici přečíst a podepsat.
  • Pomoci s tiskem či kopírováním letáčků.
  • Nosit na tričku odznáček iniciativy, který bude k dostání na petičních stolcích a dalších našich akcích nebo na pravidelných schůzkách mostecké skupiny.
  • Rozdávat letáčky "Proč odmítáme radar".
  • Máte-li vlastní webové stránky, můžete na ně umístit odkaz na tyto stránky nebo na stránky www.nezakladnam.cz. Můžete použít i příslušná loga.
  • Navštěvovat poslance a senátory zvolené za váš obvod v jejich regionálních kancelářích a požadovat, aby vám objasnili svůj názor na základnu a referendum o ní. S těmi, kteří se základnou souhlasí, se snažit o tématu diskutovat (vizte některé vhodné argumenty).
  • Po domluvě s ostatními členy skupiny realizovat jakýkoli vlastní originální nápad - happening, minikoncert, veřejnou debatu.


Přípoj se

Nebojte se zapojit do Iniciativy Ne základnám Most. Nemusíte dělat nic složitého a nikdo na vás nebude tlačit. Každý dělá jen co může, co zvládá a na co se cítí. Nebude-li se vám u nás líbit, můžete z Neza demokraticky vystoupit a nikdo vás za to nebude stíhat. Pokud máte zájem se přidat, můžete použít mail Jenda.Riha@centrum.cz a nebo i mé ICQ: 489245455

O nás

Jsme regionální skupina celostátní občanské iniciativy Ne základnám, která nenásilnou cestou bojuje proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky a usiluje o vyhlášení referenda o této otázce.
>více...

Proč odmítáme základnu?

Naše přesvědčení:

Nesouhlasíme s vojenskou a zahraniční politikou Spojených států založenou na preventivní válce a nerespektování odlišných kultur a názorů. Souhlasem s vybudováním vojenské základny USA na našem území bychom tuto politiku bezvýhradně podpořili bez jakékoli možnosti ji dále ovlivňovat.


>více...
Bezpečnost:
V probíhající "Válce proti terorismu" bychom se vyjádřením souhlasu s přítomností armády Spojených států na našem území stali jednou z bojujících stran a tím i terčem nepřátelských útoků zaměřených proti civilnímu obyvatelstvu.
Jakékoli rozšiřování vojenských zařízení ve světě ze strany jedné velmoci by vyvolalo logickou reakci ze strany ostatních velmocí, což by vedlo k novému kolu závodů ve zbrojení a tím ke zvýšení rizika válečného konfliktu ve světě.
>více...
Zdravotní a ekologické důvody:
Výstavbou radarové základny a bezpečnostního pásma v jejím okolí by byla nenávratně poškozena krajina Brd. Zdravotní rizika spojená s vyzářováním takto velké intenzity pro obyvatele pouhé dva kilometry vzdálených vesnic nebyla dosud prozkoumána.
>více...