Ďábel přistál

Titulní strana newyorkského listu Daily News se v pondělí skvěla titulkem „Ďábel přistál“. Americký tisk uvítal prezidenta Íránu Mahmúda Ahmadínedžáda, který se přijel zúčastnit Valného shromáždění OSN. Nepříliš vřelé přivítání. Ale není se co divit, vždyť Ahmadínedžád je muž, který nejenže kritizuje zahraniční politiku USA, kam přijde, ale navíc si získal opovržení celého západního světa svým slavným výrokem o „vymazání Izraele z mapy“. Co naplat, že nikdy nic takového neřekl.

Připomeňme si pár historických fakt týkajících se Ahmadínedžádova projevu, z něhož inkriminovaná věta pochází. Ten zazněl 26. 10. 2005 na teheránské konferenci „World Without Zionism“. Důležitou skutečností přitom je, že byl přednášen v perštině. Citovaná pasáž v tomto jazyce zní: „… een rezhim-e eshghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad.“ Jde o citaci výroku Ajatolláha Chomejního a z kontextu projevu vyplývá, že se názor mluvčího s tímto citátem shoduje. Anglicky píšící světová média přeložila tento výrok jako: „Israel must be wiped off the map“, z čehož dalším překladem do češtiny vzniklo: „Izrael musí být vymazán z mapy“.

Překlady nezávislých (rozuměj neovlivňovaných médii) odborníků však tomuto překladu nedávají za pravdu. Juan Cole, profesor moderních dějin Středního východu a jižní Asie na University of Michigan, překládá zmiňovanou větu jako „[Imám řekl, že] režim, který okupuje Qods (=Jeruzalém, pozn. aut.), musí zmizet ze stránek času“. Middle East Media Research Institute udává podobný překlad: „… režim, který okupuje Qods musí být odstraněn ze stránek historie.“ Mnozí další odborníci na perský jazyk i rodilí mluvčí prohlásili, že použití anglického idiomu „vymazat z mapy“ (wipe off the map) s významem „vyhladit“ či „zničit do základu“ je zcela nevhodné, neboť to navozuje negativní asociace, které v perském znění nejsou přítomny. Přesnějším překladem podle nich je „zmizet ze stránek času“ (wipe away from the page of time) nebo „zmizet ze stránek historie“ (wipe away from the pages of history). V podstatě jde tedy o vyjádření názoru na nutnost změny režimu, nikoli na vyhlazení země! Dokladem o tom může být jiný Ahmadínedžádův proslov z prosince 2006, v němž použil stejnou frázi ve větě (opět chybně) přeložené jako: „… stejně jako Sovětský svaz byl vymazán (wiped out), bude podobně vymazán i současný izraelský režim.“

Přes všechna tato veřejně známá fakta se tisk neúnavně drží původního špatného překladu. V této podobě byl Ahmadínedžádovi jeho výrok mnoha světovými médii připomenut opět v pondělí. Vlastně ani ne tak jemu, jako všem ostatním, každému, kdo by jen na chvíli mohl zapochybovat o tom, že Írán je skutečnou hrozbou, každému, kdo by na moment uvěřil, že protiraketový štít ve střední Evropě není potřebný, každému, kdo by se odvážil pochybovat o nutnosti budoucího vojenského zásahu proti této zemi „osy zla“.

Jsem si jistý, že o íránských sklonech vymazávat státy z mapy ještě uslyšíme, ostatně i vládní zmocněnec pro radar ve své oficiální propagační kampani tuto lež již několikrát použil. Je to logické – kdo z přítomných lidí se odváží zpochybňovat nutnost obrany proti režimu, jenž hrozí vyhlazováním jiných států? To si raději do brdských kopců pustíme armádu země, která si v poslední době velmi oblíbila adresovat každému, kdo se jí zprotiví výrok: „We’ll bomb you back to the stone age!“ Neboli: „Vybombardujeme vás do doby kamenné“ – a bohužel pro svět, toto je přeloženo správně.

Petr GlivickýPřípoj se

Nebojte se zapojit do Iniciativy Ne základnám Most. Nemusíte dělat nic složitého a nikdo na vás nebude tlačit. Každý dělá jen co může, co zvládá a na co se cítí. Nebude-li se vám u nás líbit, můžete z Neza demokraticky vystoupit a nikdo vás za to nebude stíhat. Pokud máte zájem se přidat, můžete použít mail Jenda.Riha@centrum.cz a nebo i mé ICQ: 489245455

O nás

Jsme regionální skupina celostátní občanské iniciativy Ne základnám, která nenásilnou cestou bojuje proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky a usiluje o vyhlášení referenda o této otázce.
>více...

Proč odmítáme základnu?

Naše přesvědčení:

Nesouhlasíme s vojenskou a zahraniční politikou Spojených států založenou na preventivní válce a nerespektování odlišných kultur a názorů. Souhlasem s vybudováním vojenské základny USA na našem území bychom tuto politiku bezvýhradně podpořili bez jakékoli možnosti ji dále ovlivňovat.


>více...
Bezpečnost:
V probíhající "Válce proti terorismu" bychom se vyjádřením souhlasu s přítomností armády Spojených států na našem území stali jednou z bojujících stran a tím i terčem nepřátelských útoků zaměřených proti civilnímu obyvatelstvu.
Jakékoli rozšiřování vojenských zařízení ve světě ze strany jedné velmoci by vyvolalo logickou reakci ze strany ostatních velmocí, což by vedlo k novému kolu závodů ve zbrojení a tím ke zvýšení rizika válečného konfliktu ve světě.
>více...
Zdravotní a ekologické důvody:
Výstavbou radarové základny a bezpečnostního pásma v jejím okolí by byla nenávratně poškozena krajina Brd. Zdravotní rizika spojená s vyzářováním takto velké intenzity pro obyvatele pouhé dva kilometry vzdálených vesnic nebyla dosud prozkoumána.
>více...